OLO5-tapauksen avaus

Ryhmämme koko pienenee kuin tietokoneen vapaan muistin määrä, kun siirryimme tietokonegrafiikkaa ja vuorovaikutusta käsittelevän aiheen pariin. Graffinen osuus herätti huomattavasti vuorovaikutusta paremmin keskustelua. Onhan kyseessä ryhmä tietotekniikan opiskelijoita, joten tämä tuskin tuli kenellekkään yllätyksenä.

Keskustelu (oikeastaan pääasiassa kahden ihmisen välinen sellainen) lähti liikkeelle Javan (ja Scalan) swingistä ja awt:stä. Pohdinnan lähtökohtana toimi ajatus 2d-piirrustus ohjelmasta. Pikkuhiljaa tästä lähdettiin ajautumaan ties minne mm. 3d-grafiikan ja animaation maailmaan.

media-20131218Keskustelun ja Post-it stormauksen jälkeen lopullisiksi itse-opiskelu-aiheiksi valikoituivat seuraavat kokonaisuudet

Vuorovaikutus tms. Scalassa – Karri

2d -grafiikka yms. Scalassa – Antti

Animaation ja piirtämisen optimointi – Esa

3d grafiikka yms. – Markus

Vuorovaikutus siis pääsi kuin pääsikin parempien ideoiden puutteessa mukaan joukkoon.

 

Antti Virtanen

 

Advertisements

Portfolion ohjeet

On mielestäni hyvä tässä vaiheessa huomioida blogi-portfolion postien muotoiluun liittyvät seikat, jotka löytyvät portfolio-ohjeesta:

“Muokatkaa portfoliostanne mielekkään näköinen, mutta selkeästi jaoteltu. Kaikki tekstit tulee merkitä tagein. Tekstejä kannatta jakaa arvostelun helpottamiseksi kategorioihin (OLO, Harjoitukset jne.). Käyttäkää tekstien allekirjoituksissa myös selkeästi sellaisia nimiä, jotta teidät voidaan helposti yhdistää teksteihin. Kaikki muut portfolion ulkomuotoon tehtävät valinnat ovat vain teidän mielikuvituksenne rajoittamia! Heti kun tiedätte missä osoitteessa portfolionne tulee olemaan, ilmoittakaa se oman ryhmänne tutorille.”

– Esa