Olo2 -session avaus

Tämänkertaisessa sessiossa mietimme koodausjuttuja ja post-itestä syntyi seuraavat aiheet:

Virheenkorjaus optisessa mediassa – Martturi

Public / private keys – Tero

Hashit, crc, md5 – Lauri

RLE, Huffman – Sampsa

Viivakoodit, QR – Antti

Wifin salauksesta – Esa

HDMI, Ethernet virheenkorjausmetodit – Markus

Radiokanavan mielenkiintoisuudet – Karri

 

Advertisements

Toinen OLO -sessio (Tapaus 1)

Ensimmäisen session tuotokset purettuamme ryhdyimme pohtimaan olioihin liittyviä asioita. Post-it -lapuille kertyi paljon näkyvyyteen, periytymiseen, pakettistruktuuriin ja olio-ohjelmointiin liittyvää käsitteistöä. Sivusimme myös olioiden ideaa, sekä olio-ohjelmoinnin vaikutusta ohjelmointiin kokonaisuutena.

Itsenäinen opiskelu jaettiin seuraavasti:

Polymorphismi – Terhi

Enkapsulointi – Esa

Interface – Tero

Olio-ohjelmoinnin hierarkia – Matias

Datan näkyvyys – Antti

Perintä – Markus

Oliot ja tietokannat – Sampsa & Lauri

Tietorakenteet – Karri

Portfolion ohjeet

On mielestäni hyvä tässä vaiheessa huomioida blogi-portfolion postien muotoiluun liittyvät seikat, jotka löytyvät portfolio-ohjeesta:

“Muokatkaa portfoliostanne mielekkään näköinen, mutta selkeästi jaoteltu. Kaikki tekstit tulee merkitä tagein. Tekstejä kannatta jakaa arvostelun helpottamiseksi kategorioihin (OLO, Harjoitukset jne.). Käyttäkää tekstien allekirjoituksissa myös selkeästi sellaisia nimiä, jotta teidät voidaan helposti yhdistää teksteihin. Kaikki muut portfolion ulkomuotoon tehtävät valinnat ovat vain teidän mielikuvituksenne rajoittamia! Heti kun tiedätte missä osoitteessa portfolionne tulee olemaan, ilmoittakaa se oman ryhmänne tutorille.”

– Esa

Olo 0:n purku

18.9. Olo0 session purkumuistiinpanot

Scan-koodit

 • näppikset lähettää tietokoneelle
 • näppäimellä oma
 • jäänne historiasta, halpa toteutus
 • näppäimellä voi olla monta(alas, ylös) tai sitten toistetaan samaa koodia
 • pohjassa ja ylös on tärkeitä, koska shift alt jne
 • priorisointi, alt on korkein, sitten ctrl, shift

Eka kuva
Toinen kuva

Pysymätön muisti

 • Volatile
 • Keskusmuisti, RAM-muistia
 • Käyttis, ohjelmien runtimeä
 • Nopeampaa kuin kovalevy, hitaampaa kuin prosun välimuisti
 • Rajattu koko
 • Siirtyy väylää pitkin prossuun, Kellopulssien taajuus ja väylän nopeus vaikuttaa kokonaisnopeuteen
 • Virkistettävää, pieniä konkkia, jotka luetaan ja virkistetään

Kuvia muistiinpanoista:

sivu 1
sivu 2

Välimuisti

 • ei tarvi virkistää
 • prossulla
 • ensin haetaan täältä, jos ei löydy, niin haetaan keskusmuistista
 • todennäköisesti tarvittavaa, useasti käytettävää tietoa

Kuva muistiinpanoistapuuttuu

Pysyvä muisti

 • Magneettinen(kovalevy,nauha), optinen(levyt), flash, paperinen
 • Kiintolevy(levyjä, lukupää)
 • tiedostojärjestelmä(fat, ntfs, ext)
 • SSD-levyt nopeita ja kestää tärinää
 • Väylät

Pysyvän muistin tiedostojärjestelmä

 • Jaettuina osiin(clusterit, sektorit)
 • Pirstaloituminen
 • datan haku, hakemistot
 • käyttöjärjestelmä hoitaa tiedostojärjestelmää
 • Metadata(nimi, aika, käyttäjätiedot jne.)

Kuva muistiinpanoista

IO

Sampsa kalvot

IO enemmän output

 • Kertoo muille, mitä tapahtuu
 • näytöt, haptinen jne
 • Näyttö
 • näytönohjain -> piirtää kuvat -> muuttaa signaaliksi näyttöä varten -> näyttö näyttää
 • Näyttö ei tarvi ajuria, koska näytönohjaimen portit on standardoitu
 • Näytönohjaimen grafiikkapiiritä voidaan käyttää kiihdyttämiseen
 • Näytössä tärkeää, resolutio ja virkistystaajuus, jotta kuva voidaan näyttää
 • Analogista signaalia (VGA), digitaalinen(dvi, hdmi)
 • tulostin
 • kuva lähetetään tulostimelle, tulostin tallentaa, sitten tulostaa
 • äänikortti muuntaa signaaliksi, vahvistaa vähän ja pistä äänen kaiuttimelle
 • Haptinen teknologia(tuntoaisti)

Unicode

 • Merkistöjärjestelmä, joka määrittää yksilöivän koodin yli 100000:lle merkille
 • Kaikki maailman merkit mahtuu 🙂
 • kolme koodausta (utf-8, 16, 32)
 • utf-8 = vaihtelevan pitkä, osaksi yhteensopiva vanhojen kanssa, yksi merkki 1-4 tavua, helppo tunnistaa automaattisesti
 • Osin korruptoitunut data voidaan palauttaa ei-korrutoituneiden kohdalta
 • utf-16 on aina tavupareissa
 • utf-32 on aina 4 tavua, simppeli, kaikki saman kokoisia
 • Unicoden käyttö yleistä, koska kieliä on paljon, ennen vanhaan tallennettii miten sattui ei-yhteensopivilla koodauksilla.
 • Tuki myös ohjelmointikielissä

Linkki muistiinpanoihin

Ei-unicode

 • Ennen bitit oli kalliita
 • Monta erilaista
 • suomessa suosituin 8859-1
 • 7-bittisen asciin laajennus
 • Monta muuta iso-merkistöä
 • Muita merkistöjä, venäjällä on koi-8 kyriilisile, aasiassa omansa

Eri Scan-järjestelmät

 • PC-XTn mukana SCAN 1
 • jokasella näppäimellä 7 bittiä, 1 bitti ylös/alas tilaan
 • Merkkien encoodaukset
 • Set 2 on yleisin ps/2-näppiksissä
 • Set 2 imb pc AT:n kanssa
 • USB-näppikset ei käytä

Written with StackEdit.

Ensimmäinen OLOsessio (Tapaus 0)

Ensimmäisessä tapaamisessa oli tarjolla vain uuden tehtävän avaus sillä luonnollisesti emme tässä vaiheessa voineet vielä purkaa aikaisempia tehtäviä. Tässä OLOsessiossa meillä oli tapauksena Tapaus 0 – Tieto tietokoneessa, jossa käsiteltiin kantalukujärjestelmiä, mikä on tavu ja näppäimitstön toimintaa.

Kun olimme lukeneet tekstin rupesimme miettimään millaisia asioita meille tuli mieleen kyseisestä tekstistä.  Saimme mm. seuraavia asioita post it lapuille:

– Tiedonsiirto

– ääni ja kuva informaatiosta

– utf-8, ansi

– usb, ethernet

-kovalevy

– pointterit

– transistorit ja kytkimet

– bin vs hex

Pääasiassa asiat jakaantuivat kolmeen pääalueeseen. Muisti ja muistin käyttö, merkistöt ja tiedostomuodot sekä lisälaitteet ja muut ulkoiset asiat.

Seuraavaa sessiota varten jaoimme lopuksi vielä aiheet itseopiskeluun seuraavasti:

Muut näppäimistöjärjestelmät -Matias

Merkistökoodaus – Otso & Lauri

Muistin tallennus -Esa

Muistilaitteet – Tero & Karri

I/O laitteet -Sampsa & Antti

Scan-koodaus järjestelmä – Terhi

Vaihtoehdot scan -koodaukselle  – Markus

-Ensimmäisen session sihteeri Lauri